Vælg en side

Du tiltrækker det, som du er inderst inde. Eller rettere, så har du opmærksomhed på det i din omverden, som du indeholder i dig selv. Ved at ændre dit indre billede, vil du få en anderledes opmærksomhed på, hvad der sker i din omverden. Du vil dermed også blive opmærksom på andre muligheder, som du ikke har haft samme observation på tidligere.

 

Når du kigger ud i verden, så oplever du et spejl af, hvad der foregår inde i dig. Det vil sige, at dine tanker og dine overbevisninger farver måden, hvormed du tolker den respons, der kommer tilbage til dig fra verden.

Hvis der er situationer, som du ikke har det godt med, kan du arbejde med dine tanker og med dine overbevisninger, så du drejer dem derhen, hvor du gerne vil have dem.

Du har brug for en meget vigtig tilgang ud over at være opmærksom. Det kræver nemlig, at du er villig til at kigge på det, som du gør i dag, at du er villig til at se det som grundlag til forbedring, og at du er villig til at ændre det.

 

Vær omstillingsparat

Med et enkelt ord kalder vi dette for, at du har brug for at være omtillingsparat.

Kig ikke på dine nuværende handlinger, overbevisninger og tanker, som om, at de er en sygdom, som du har brug for at slippe, hvis du finder frem til, at de ikke er gode for dig. Se dem heller ikke som værende evige sandheder. Brug dem som et øjebliksbillede af, hvem du er og vær villig til at forme dem, som du kan vokse, gro og blive dit eget bedste forbillede.

Du kan bruge andre som eksempler for dig til, hvordan du gerne vil være som menneske og som leder. Det kræver ikke andet end din beslutning og aktive indsats at arbejde mod et andet ideal. Kig på, hvad du har brug for at ændre i din samlede attitude til dit lederskab – og så gør det.

Jeg vil gerne give dig nogle stikord, som du måske kan bruge: observation på dig selv og på dine følelser, på dine tanker og på den måde, som andre reagerer på det, som du gør og på det, som du siger.

Find den årsag, der bor inde i dig, som har brug for en kærlig tanke og en accept af, at det har været en del af dig indtil nu. Og så giv slip på dit behov for, at denne årsag skal fortsætte.

Hold ikke på principper, for princippernes skyld. Lad udviklingen være i flow og accepter, at dagen i dag ikke ser ud, som dagen gjorde i går. Tekniske fremskridt er en del af daglidagen. Det bør vores menneskelige udvikling også være.