Nedarvede erindringer fra tidligere generationer

Nedarvede erindringer fra tidligere generationer

Jyllands-Posten har i en artikel tilbage fra den 03.12.2013 refereret, at erindringer nedarves fra tidligere generationer. I den terapeutiske verden er dette kendt og har været det længe. Der findes derfor også en række værktøjer, der kan hjælpe til forløsning af de nedarvede erindringer, der har sat sig som traumer.

Svar:

Set fra et terapeutisk synspunkt er det muligt at lindre eller afhjælpe de nedarvede erindringer, der har sat sig som traumer. Til dette anvendes traditionelle terapeutiske værktøjer, så det er faktisk ikke den del der er den mest triggy del. Kunsten er at finde ud af, om traumerne stammer fra nedarvede generationer eller de er grundlagt i løbet af dit eget liv.

I nogle tilfælde ved du, at du har et traume med fra tidligere generationer. Det kan være fra en eller begge af dine forældre eller fra en eller alle af dine bedsteforældre eller det kan være længere tilbage. Du ved det, når du har fået fortalt din generations historie og den trigger noget i dig. Det kan være min mormor har haft en svær oplevelse og når hun eller andre fortæller om den, så ved du bare, at der er noget, der har sat sig i dig også.

Andre gange har du et traume, som du overhovedet ikke ved, hvor kommer fra eller hvordan du skal takle det. Et traume, der slet ikke giver mening i forhold til dit liv. I sådan et tilfælde kan det være, at det stammer fra en traume, der er sat tidligere i din generation.

Hvordan kan det lade sig gøre? Jo, alt hvad vi påvirkes af gennem livet sætter sig i vores celler. Det betyder, at alt hvad der sker os fra undfangelsen og til vi dør, kommer til at præge os i vores dagligdag, da det registreres i vores celler. Cellerne arver vi fra vores forældre med den genetiske sammensætning deres kombination medfører i lige netop vores tilfælde. Herunder også et aftryk af de erfarede erindringer, som vores forældre har samlet op indtil den dag, hvor vi blev undfanget – dig og mig. Den stærkeste prægning får vi fra mor under graviditeten, da vi her er totalt underlagt mors følelser ud fra de oplevelser hun gennemlever.

Vores forældre har også hver en andel fra hver af deres forældre, der igen har fra hver deres forældre. Det kan derfor blive et ret langt forløb, set ud fra et generationssyn.

Det betyder dog ikke, at det bliver sværere eller umuligt at finde, hvis der er tale om et generationstraume. Jeg arbejder med teknikker, der kan komprimere oplevelsen og dermed give en hurtig hjælp. Det bliver derfor ikke nødvendigvis et maraton forløb – det “kræver kun” at du er klar til at finde og forløse traumet.

Blandt de værktøjer jeg anvender er samtale, regression, energiforløsning, EFT og TFT. Alle skånsomme teknikker, der giver dig den nødvendige indsigt i forhold til forløsning.