Vælg en side

Din intuition er et troværdigt redskab, når du lærer den at kende. Det kræver træning, øvelse og observation. Intuitionen er ikke en absolut størrelse, der giver dig et nagelfast svar. Det er en information, til dit personlige brug og et svar, der tager udgangspunkt i det aktuelle billede af verden. Et billede der er ændret lige om lidt.

 

Lad os kalde ham for Niels. Niels er 38 år, og han fortæller, at når han bliver presset i en situation, så får han en meget klar melding fra sin intuition. En melding, der fortæller, hvordan det fortsatte forløb vil ende. Han fortæller, at han har lært, at han kan stole hundrede procent på dette.

Intuitionen tager aldrig fejl, og Niels’ omgivelser har lært, at når han skærer igennem, så skal det være sådan, fortæller han.

Jeg udfordrer Niels på dette, og gennem et par samtaler taler vi om, hvordan han kan arbejde med at bruge sin intuition som et udgangspunkt til et bedre udfald i stedet for at tage intuitionen som et ufravigeligt udfald. Metoden er at være nysgerrig og spørgende i stedet for at være låst af intuitionens troværdighed. Niels er skeptisk i starten og lidt tøvende, da han jo nu ved, at han kan stole på sin intuition.

Niels tager opgaven til sig, og i løbet af et par uger kommer han i situationer, hvor hans intuition giver ret klare meldinger på udfaldet. Nøjagtig som intuitionen har gjort tidligere. I de nye tilfælde formår Niels at håndtere kommunikationen anderledes, og det lykkes ham med nysgerrighed på situationen og undersøgende spørgsmål til de implicerede at dreje situationerne.

Han beskriver udfald, der er langt mere harmoniske og berigende, end han har oplevet tidligere. Udfald i klasse af win-win, og hvor der er afklaring, flow og et samarbejde, der efterfølgende fortsat kan virke.

Ved at bruge sin intuition som trædeflade for en udvikling, får Niels på denne måde styrket sine relationer, i stedet for at diktere over dem som han tidligere gjorde.