Integrativ terapi

Integrativ terapi

Integrativ terapi kan også kaldes for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er.

  Dit bevidste sind  
Dit oplevede fortids sind Her & nu sindet Dit sinds forventede fremtid
  Dit ubevidste sind  

Samtidig med denne tilgang er jeg også bevidst om, at du har en krop og et nærmiljø, der både er fysisk og socialt, samt at du lever i et samfund der også vil påvirke dig. Under vores møde vil du ikke nødvendigvis være bevidst om, hvor dine udfordringer eller mønstre ligger. Det vil jeg have bedre styr på. Med den rette spørgeteknik er det nemlig muligt at finde ind til dybere liggende mønstre i bevidstheden og arbejde med dem.

For mig er det ikke et spørgsmål om, at du skal grave i din fortid, hvis ikke du har lyst til det. Det er mere et spørgsmål om, at du lærer at forholde dig til den. Det der rykker er typisk, når du finder ud af at du har en fortid og at du giver slip på den, så du ikke længere er og lever din fortid men at du mere ser på den måde, at du har en fortid, som giver dig ballast og erfaring. Du får dermed bedre mulighed for at bruge din fortid konstruktivt i dit liv.

Blandt modellerne til at finde dine mønstre er at arbejde med dine fan-billeder og med dine fordomme. Dette kaldes skyggearbejde, da de repræsenterer dine delpersonligheder, på den måde de smitter af i din adfærd, i dine følelser og på din tankeverden. Det gælder også for de gode sider af dig. Vi bærer alle rundt på både lyse og mørke skygger. Skygger fra delpersonligheder der løfter og og giver energi og skygger fra delpersonligheder der tynger os og dræner os for energi.

Disse delpersonligheder er dem, der får os til at tage forskellige masker eller frakker på afhængig af, hvilke situationer i livet vi gennemlever. Det er dem, der får os til at spille forskellige roller. De kan være gode for os, da de også kan være med til at vi foretager os nødvendige handlinger, som vi ellers ikke ville være i stand til.

Jeg foretrækker to forskellige modeller, når delpersonlighederne og deres skygger efterfølgende bearbejdes. Den ene er tidslinjeterapi, hvor du bevæger dig tilbage og fremad på din tidsmæssige livslinje, som som dit sind og din krop husker oplevelserne på tidslinjen. Den anden er EFT (Emotionel Friheds Teknik), hvor du ikke nødvendigvis behøver sætte ord på dine oplevelser. EFT er i familie med zoneterapi og akupunktur og kan være særdeles effektiv til dybtliggende traumer, som du ikke har lyst til at genopleve.