Arbejde med skygger

Arbejde med skygger

At arbejde med skygger er at arbejde med delpersonligheder, da skyggerne er det aftryk som delpersonlighederne sætter i dit liv. Skyggerne er det du kan se i dit ordvalg, i måden du bruger sproget på, i dine fordomme og i hvordan du dømmer andre. Du kan se det i dine forbilleder, i dine tanker og i din adfærd. Skyggerne præger både dine bevidste og dine ubevidste handlinger, vaner, fobier, blokeringer og din adfærd generelt.

Opgaven i arbejdet med skygger består ikke i at få dem opløst. Derimod er opgaven at finde de tilhørende delpersonligheders karakter, at forlige dig med delpersonlighederne og at finde ud af, hvor det er hensigtsmæssigt at bruge dem. For de har alle deres berettigelse. Det er måske derfor mere korrekt at sige, at det er dine delpersonligheder du integrerer og lærer at kende. I det øjeblik du har gjort det, vil de ikke længere skræppe så voldsomt op. De bliver mindre opfarende og kaster ikke længere så lange og tunge skygger, da de nu er blevet set.

For at finde ud af, hvor dine skygger er og hvordan dine delpersonligheder ser ud og opfører sig, kan du se på, hvad der tricker dig – på godt og ondt. At det er både på godt og ondt skyldes at vi har både lyse og mørke skygger. Vores fan-forbilleder vil ofte repræsentere de lyse skygger og vores dogmer og fordomme vil ofte repræsentere de mørke skygger.

Med et godt udført skyggearbejde vil du blive mere fri i dig selv, du vil ikke have så mange skrupler eller være betænkelig ved at skulle foretage opgaver, som du tidligere måske har haft afsky overfor. Du vil finde ud af, at du har lettere ved at sætte handling på, hvad du gerne vil. Dette kan du opleve ved, at du ikke laver så mange planer forud, der fortæller dig at det kan eller må du ikke eller at et eller andet kan gå galt.

Når du integrerer dine skygger bliver du altså ikke mindre dig selv. Du bliver mere hel og vil kunne reagere og opføre dig mere hensigtsmæssigt – særligt i situationer, hvor du tidligere kunne have følt dig presset.