Det hele menneske

Det hele menneske

I min verden består vores bevidsthed af både et underbevidst og et dagsbevidst sind. De er begge præget af vores fortid med erfaringer, oplevelser, muligheder og begrænsninger samtidig med de forventninger, eller mangel på samme, der er til fremtiden.

Ud fra de oplevelser jeg har med min egen evne til at visualisere, til clairvoyance og til kontakt til afdøde, er det også min nuværende overbevisning, at der står intelligent styring bag vores eksistens som mennesker. Hvordan den er sat sammen kan jeg kun gisne om men jeg resonerer, at vi yderligere har en dimension som krop, sind og ånd.

Det betyder samlet, at jeg anskuer mennesket, som et væsen i tre dimensioner, der bevæger sig gennem tiden. 

Jeg tror på, at vi fødes som unikke individer. Op gennem opvæksten præges vi af vores omverden og af alle de ting vi forstår og alle de ting vi ikke forstår. Jeg oplever det sådan, at de ting vi forstår og bekræftes positivt i, bliver til de dele i os, der skaber glæde og tryghed. De ting vi ikke forstår vil, særligt når vi er spædbørn, sætte sig som frustrationer og nogle gange afmagt eller angst, der sætter sig som de mørke dele i os.

Både de dele vi forstår og de dele vi ikke forstår bliver til delpersonligheder der løbende fødes i vores sind. Hver af delpersonlighederne får os til at reagere på en ensartet og nogle gange meget ubevidst måde i givne situationer. Det er den måde vi reagerer på – denne adfærd – der betegnes som en skyggeeffekt, da det kan opleves som den skygge delpersonligheden kaster i vores adfærd.

Det hele menneske består derfor af det unikke menneske med alle de delpersonligheder som fødes i vores sind gennem vores opvækst og liv. Ved at kigge på skyggerne – altså vores tanker og adfærd – kan vi få en ide om, hvad delpersonlighederne gerne vil fortælle og hvad deres frustrationer er eller hvad de gerne vil dække over. 

Processen er ikke farlig, selvom det kan føles sådan. Når vi lærer at arbejde med vores delpersonligheder og lærer at bruge dem på den måde, de tjener os bedst, bliver vi bedre integreret i os selv og fortsætter i livet som mere hele mennesker. Vi har forliget os med de genstridige sider af os selv.