Mobbede børn som voksne

Mobbede børn som voksne

Har du været udsat for mobning og er du stadig påvirket af det, er der hjælp at hente. Det er aldrig for sent. Mobning påvirker selvværdet og som offer for mobning er der brug for, at du får arbejdet med dit selvværd og får det styrket.

At du har været mobbeoffer gør dig ikke til et dårlige eller svagere menneske. Tværtimod kan det gøre dig langt stærkere, når du får vendt dine oplevelser fra at være belastende til at give dig styrke. Uanset hvor galt det ser ud, så er der altid et positivt aspekt i en hændelse. Udfordringen er at finde det positive aspekt. Det vil jeg kunne hjælpe dig med.

Mobning er, når en stærk part gør grin med eller håner en mindre stærk part på en måde den mindre stærke ikke synes om og måske betragter som nedladende. Det er dermed det samme som chikane. Mobning kræver altså en stærk part, der opleves overlegen i forhold til den mindre stærke. Er der tale om to ligeværdige parter, vil det blive betragtet som sjovt og ligegyldigt. 

Mange voksne der er blevet udsat for mobning som barn har lært sig at komme igennem det. De har uden hjælp gjort deres erfaringer til deres styrke og de har lært, hvordan de skal være rigtige voksne. Andre kommer ikke over deres barndoms mobning og for dem kan det have sat sig som traumer og det kan have påvirket deres selvværd.

Blev du udsat for mobning eller lod du dig mobbe

Jeg tror på, at du nu er voksen nok til at kunne tage stilling. Du skal dog først vide, at jeg ikke på nogen måde accepterer mobning, uanset årsag, baggrund og hudfarve, det er blot for at udfordre din tankegang. Derfor vil jeg stille dig dette spørgsmål: Blev du udsat for mobning eller lod du dig mobbe?

Blev du holdt udenfor

At være bevidst om, at du bliver eller har været holdt udenfor er med til at give et dårligt selvværd. Som barn tænker vi ikke så meget over, hvad der er årsagen, vi er mere fokuserede på, at det ikke fungerer. Nogle gange er det heller ikke muligt, at vi selv finder ind til årsagen. Jeg oplever dog altid, at der er en årsag:

  • De andre kan ikke lide dig, fordi de synes du er anderledes
  • De andre er bange for dig, fordi de synes du er anderledes

Det vi altså lige har brug for, er at finde ud af, hvad de andre synes var anderledes ved dig. Vi skal have fat i nogle af de forhold du også har oplevet i dit liv, dengang mobningen startede og var på sit højeste.

Lod du dig holde udenfor

Der kan være mange årsager til, at du kan have ladet dig holde udenfor. I langt de fleste tilfælde oplever jeg, at der er tale om en beskyttelse. Det lille barn i dig er tidligere blevet såret og det vil barnet ikke lade ske igen eller det ønsker ikke at deltage i de aktiviteter, det oplever som voldelige eller uretfærdige. Det kan også være, at du har haft brug for mere ro, at du var genert, at du ikke følte du hørte til eller at du ikke syntes du havde noget at snakke med de andre om. Måske er der helt andre årsager – netop for dig.

[   Bestilling   ]