Pårørende til behandlede

Pårørende til behandlede

Nogle gange er en vellykket behandling afhængig af, at du som pårørende og omgivelserne forstår at takle den nye adfærd fra den, der er i behandling. Særligt, hvis der er tale om dybe eller gamle forhold, som behandles.

Årsagen er i disse tilfælde, at du som pårørende og omgivelserne er fortrolig med den ubehandlede, gamle version af adfærden og det kan være med til at fastholde de gamle mønstre og dermed nedsætte en bedring. I yderste konsekvens kan det forhindre helbredelse, hvor dette ellers ville være muligt.

Som pårørende har du typisk taget en helt særlig rolle på dig for at beskytte dig mod den måde som den behandlede person tidligere har udvist eller du har gjort det for at forsøge at hjælpe vedkommende. Ved at finde forståelse for den nye adfærd fra den der behandles, vil du lettere kunne omstille dig til de nye forhold. Du vil dermed også lettere kunne finde din nye rolle i jeres gensidige forhold.

Oplever du som pårørende, at jeres forhold ændrer sig for meget eller bliver problematisk, vil jeg anbefale, at du tager en snak med den, der er i behandling, så I sammen kan finde de nye rammer i jeres gensidige forhold. Såfremt I ikke kommer til bunds i dette og såfremt I er er enige om det, vil jeg anbefale, at i får en fælles konsultation, hvor I sammen arbejder med de nye rammer og forudsætningen for en fælles fremadrettet succes.