Svigtede børn som voksne

Svigtede børn som voksne

Er svigt behøver ikke at være et faktisk gennemlevet svigt. Det kan sagtens være et oplevet svigt, hvor din tryghedsperson, som typisk er enten mor eller far, ikke lige har været i synsfeltet, på et tidspunkt, hvor du som lille barn har haft brug for dem.

Svigtede børn lærer at klare sig selv. De lærer det bare alt for tidligt i livet. Typisk vil det give dem nogle meget stramme rammer for, hvad der vil fungere for dem og de vil have svært ved både at tage mod hjælp og til at lade sig påvirke til en anden adfærd eller mening. De kan have meget svært ved at gøre sig fri af deres egen forudindtagede tilstand.

Eksempler på faktiske og oplevede svigt:

  • Forældre er blevet skilt, da du var barn
  • Du er ikke blevet hørt i din oplevelse af mobning mod dig
  • Din familie er flyttet flere gange og du har skiftet skole
  • Din bedste ven har fravalgt dig og du har ikke fundet en ny
  • Din første kærlighed i skolen har dumpet dig
  • Den ene eller begge dine forældre var misbrugere

Den fysiske handling, der ligger bag din oplevelse af svigt, som de netop beskrevne, kan ikke ændres. Istedet kan du få en anden og bredere opfattelse af, hvad der faktisk er sket. Du kan få en dybere oplevelse af helheden der gør dig i stand til at komme videre i livet.

Når svigtet sker i barndommen

Den menneskelig hjerne udvikler sig op gennem barndom, skoletid og pubertet. I praksis er hjernen først færdig med at udvikle sig, når vi er i starten af tyverne. Det sidste der udvikles er frontal lapperne. Det er her struktur og planlægning bor. Når det lille barn derfor presses til at tage beslutninger, som kun er beregnet for den færdige hjerne, går det i koks, da det ikke har udviklet evnen til at strukturere og til at planlægge.

Du kan sammenligne det med, at det lille barn fastfryser en model af sin adfærd inde i sit hoved, hvor barnet har fundet en løsning, der ikke giver anledning til at blive udstødt. En løsning i adfærd, hvor barnet ikke nødvendigvis er elsket men heller ikke får skældud. Dette adfærds billede er frosset og følger derfor med op i voksenalderen.

[   Bestilling   ]