Voksne med lavt selvværd

Voksne med lavt selvværd

Et lavt selvværd kan repareres og styrkes. Det sker ved at du giver dig selv et andet verdensbillede at arbejde ud fra. Første skridt for dig, er at du er villig til at tage et nyt verdensbillede til dig. Derefter kan dit selvværd styrkes i det tempo, du har brug for.

Det lave selvværd skabes over tid. Det er ikke enkeltstående episoder fra fortiden, der i sig selv vil give anledning til et lavt selvværd. Som eksempler, du måske kan forholde dig til:

  • Gentaget mobning, da du var barn
  • Overgreb af større eller mindre grad, som er blevet tiet ihjel
  • Psykisk vold gentaget gennem længere tid
  • Socialt belastende mønstre, du har oplevet gennem længere tid
  • Du blev tilsidesat af den ene eller begge dine forældre
  • Modstand i livet, du ikke har haft overskud til at overvinde

Et lavt selvværd er roden til usikkerhed og angst. Det kan vise sig som ensomhed eller sætte sig som muskelspændinger, depression, en følelse af ikke at være noget værd. Det kan vise sig som misbrug eller give andre forhold der har karakter af trøst. Det kan også vise sig ved, at du bliver dominerende og tryner eller nedgør andre, for på den måde at styrke dig selv. I langt de fleste tilfælde – og måske alle – vil det give udtryk i manglende trivsel.

Selvværdet er din adfærd

Selvværdet er den rygrad der fortæller, hvor meget du selv synes du er værd. Det er den der fortæller dig, om du synes du er god nok i dig selv som den du er eller om du skal tilfredsstille andres ønsker og behov, for at du kan blive elsket. 

Selvtilliden er din indlæring

Selvtilliden er din rygrad, når du skal udleve dine drømme. En god selvtillid er, at du ved, hvad du kan. Det er din egen indre oplevelse af, hvor meget du kan og din oplevelse af, hvor du har dine styrker.

Balance mellem selvværd og selvtillid

En god balance mellem selvtillid og selvværd er, når du mestrer at vedkende dig både dine stærke og dine svage sider. Det er, når du både vedkender dig og respekterer alle de gode og prisværdige egenskaber, du besidder og også at du har brug for andres hjælp til at give dig vejledning eller til at løse de opgaver du ikke kan selv.

[   Bestilling   ]