Vælg en side

Loven om tiltrækning definerer, at hvad du tænker med dit hjerte, kommer til dig. De tanker som du har i dit hjerte, og som loven tiltrækker ud fra, er de dybe følelser i dig. Uanset om du er bevidst om dem, eller du ikke er. Det er en anden måde at beskrive hverdagens placebo på.

 

Forestil dig en situation, hvor du skal bevæge dig i en flod. Du har to retninger: en retning der går med strømmen og en retning, der går mod strømmen.

For at følge det flow, som loven om tiltrækning giver mulighed for, skal du vælge at bevæge dig med strømmen. Hvis du vælger at bevæge dig mod strømmen, så bliver det en større opgave og måske en kamp for dig, før du når dine mål.

Loven om tiltrækning foreskriver, at det, som du virkelig ønsker dig, kommer til dig, uden at du skal tvinge det igennem. Det kommer som naturlige tilbud og muligheder, hvor det er op til dig at være bevidst om, at du skal gribe disse muligheder.

Det betyder også, at der er en vis ramme for, hvad det er for ønsker, som du kan få opfyldt. En begrænsning er, at du ikke kan modarbejde andre menneskers frie vilje til, at de selv vælger, hvad de vil.

Loven om success er en anden af livets love. Den definerer, at det du ønsker, kan ske, hvis det samtidig beriger andre mennesker. Det skal være et ønske, som også påvirker andre positivt.

 

Hverdagens placebo

Du kender sikkert tanken; “Det tænkte jeg nok”. Altså at du har en sjette sans for, hvad der sker. Det gælder for tanker både i forhold til hjælp og i forhold til problemer.

Betegnelserne placebo og nocebo stammer fra den medicinske verden. Hvis det hjælper os, så kalder vi det placebo. Er det derimod uden virkning eller negativt, så kaldes det nocebo. Det er de samme regler, der gælder for alle andre ønsker vi har i livet.

Hvis du har en negativ tilgang til en opgave, så er der større sandsynlighed for, at du fejler i opgaven. Det vil virke, som om du tiltrækker negative vibrationer, så opgaven giver dig flere problemer.

Er du derimod positiv overfor opgaven, så vil du lettere kunne gennemføre den. Du vil lettere forudse udfordringer, og hvis der opstår problemer undervejs, så vil du hurtigere kunne løse dem.

Når du nu er bevidst om dette, hvad skal der så til, for at du kan skifte dine tanker og din indstilling til, at du har en positiv tilgang til de opgaver og udfordringer, som du har?