Vælg en side

At rådføre dig med en mentor, er ikke en indrømmelse af, at du ikke klarer dit lederskab betryggende. Det skal mere ses, som en erkendelse af, at du vil sikre dig, at du finder de optimale løsninger. Du viser også dine omgivelser, at du ikke er så ufejlbarlig en leder, at du kan klare alting selv. En mentor kan være med til at lindre tyngden af åget fra dine skuldre.

 

Masser af store ledere rådfører sig med en eller flere konsulenter undervejs i deres lederskab. Faktisk er det mere reglen, end det er undtagelsen. Det kan være specialiserede konsulenthuse, eller det kan være personlige sparringspartnere, som en mentor er.

 

En god mentor er uvildig

Den gode mentor har ingen mening om, hvad der er rigtigt eller forkert i dit lederskab. Mentor drøfter de områder, som du ønsker drøftet og lader så dig løfte opgaven i at udføre dem i praksis.

Den gode mentor vil dog kunne stille supplerende spørgsmål, der for dig afklarer, om der er områder, som du ikke selv har set konsekvensen af. Det betyder, at den gode mentor er en sparringspartner, der lytter til dig og stiller spørgsmål til dine valg, så du kan tage den bedste beslutning. 

De spørgsmål en mentor stiller, vil tage udgangspunkt i de oplysninger, som du giver og i de erfaringer, som mentoren selv har med sig.

En god mentor vil også kunne pege ind til, hvor der kan være faldgruber. Det er ikke, fordi en mentor kender til disse faldgruber. Derimod er det en mentors opgave at stille “de gode” og “de pinlige” spørgsmål.

Den gode mentor hjælper dig altså til at være forberedt på et bedre funderet plan, end du sædvanligvis vil kunne komme til, uden at du har sparring.

 

Mentor har ikke ansvar i dine beslutninger

Det som du taler med en mentor om, er afklaring til, at du kan tage de beslutninger, som du har brug for at tage. En mentor kan ikke drages til ansvar for de beslutninger, som du tager. De muligheder som en mentor kan pege på, er altid med udgangspunkt i de erfaringer mentoren har tildraget sig gennem sit virke og gennem sit liv.

Du vil altid kunne tage lige nøjagtig den beslutning du har brug for, uden at den gode mentor vil bebrejde dig. Det gælder også en eventuel beslutning om, at samarbejdet skal ophøre. Den gode mentor vil acceptere dette og stille sig til rådighed, hvis lejligheden byder sig igen.