Regression

Regression

Regression betyder at se tilbage i sindet. I min verden betyder det alt fra for et øjeblik siden, tilbage til barndommen eller tilbage i oplevelser af tidligere liv. Ved at søge tilbage til disse tidligere oplevelser og finde forståelse for de følelser der er bundet i dem, er det muligt også at finde forløsende indsigt. Det betyder, at du kan:

  • Gøre op med dine barrierer
  • Bryde dine indre mure ned
  • Frigøre bundne følelser, så du får mere energi
  • Skabe klarhed, så du tager dit liv tilbage

En regression foregår i afslappet tilstand, hvor du fokuserer på dine indre oplevelser. Du vil være fuldt bevidst i hele regressionen og vi vil efterfølgende tage en snak om, hvad du har oplevet.

Troværdighed i regression

Når du i en regression oplever, at du ser dig selv i situationer, der ikke kan tilskrives noget du husker fra dette liv, behøver det ikke at være et bevis for, at det faktisk er sket. Det samme gælder, hvis du i en regression har en oplevelse, der ser ud til at stamme fra tidligere liv. Det behøver ikke at være et bevis for, at det faktisk er sket eller at du har levet før. Til gengæld kan det heller ikke afvises og nogle gange kan det endda bevises eller bekræftes. 

Der findes mange former dit sind kan arbejde på og ud fra den model jeg arbejder efter, er det den symbolik der er i regressionen, som er interessant. Det vi ser på ved en regression er, hvad du kan trække ud af brugbare informationer, Informationer der skal hjælpe dig til at komme videre i livet:

  • Relationer til andre mennesker eller ting
  • Relationer til bestemte følelser eller reaktioner
  • Relationer til bestemte steder eller oplevelser
  • Relationer til gentagne mønstre i dit liv
  • Relationer til blokeringer i dine handlinger
  • Relationer til afvisninger og manglende succes

Når disse er fundet, hjælper jeg dig til at finde forståelse og accept og til at få lagt en vej for, hvordan du kommer videre derfra.

Progressioner

Med udgangspunkt i dit nuværende liv er det også muligt at kigge fremad for at se, hvilke veje dine nuværende omstændigheder kan føre frem til. Det er også muligt at få et indblik i, hvad der skal ændres, for at din fremtid bliver, som du gerne vil have den. Progressioner kan også bruges, hvis du er i tvivl om, hvilken vej du vil eller skal gå. Du kan så med progressionsterapi få en føling med, hvad der lige nu ser ud til at være det rigtige valg.