Om fortrolighed og etik

Om fortrolighed og etik

Jeg har tavshedspligt omkring de forhold du betror mig. Jeg laver anonyme notater fra gang til gang men fører ikke journal omkring de emner vi arbejder med og jeg laver ikke referat over konsultationen. Der gemmes ikke skriftlige journaler i arkiver – hverken i fysisk form eller i datasystemer. Du kan derfor give dine oplysninger i fortrolighed.

Såfremt du ønsker din konsultation optaget og tilsendt som lydfil vil en kopi af lydfilen blive gemt i minimum 30 dage for at sikre, at du kan få en genfremsendelse, såfremt der skulle ske fejl i den første fremsendelse. Kopi af fremsendte mail med lydfil vil blive slettet straks efter fremsendelse, såfremt du udtrykkeligt beder om dette.

Eneste undtagelser fra ovenstående fortrolighed er, hvis der stilles myndighedskrav om udlevering af oplysninger.