Vælg en side

Der er fire farver i den måde, som stress markeres på. Grøn, gul, rød og sort. Hvis du opholder dig for længe i den sorte kategori, så overlever du ikke. Personligt var jeg en rum tid i den sorte kategori af stress. Jeg er tilbage på fuld arbejdstid, og jeg har lært at prioritere mit liv anderledes og uden stress.

 

Stress er en tilstand, og ikke en sygdom, som nogen ellers antager. Det betyder, at stress langt hen ad vejen kan håndteres ved at ændre adfærd. En af de store udfordringer, som jeg personligt har bokset med i håndtering af den stress, som jeg har oplevet, har været mindfulness.

Mindfulness er et godt værktøj i mange henseender, og min holdning er, at så vidt muligt, bør vi alle have mindfulde og stille perioder hver dag. Det er bare ikke lige den bedste model at være for dyb i sin mindfulde tilstand, ved stærk stress.

 

Stress og mindfulness

Det som sker ved en dyb afslapning, som mindfulness er, er, at de bekymringer, som bevidstheden arbejder med, kan sætte sig som programmer, der afvikles helt i tråd med loven om tiltrækning.

Du kan sammenligne det med at afvænne en alkoholiker med en påtvungen akut afholdenhed. Den alkoholiserede kan få fysiske skader, ved at stoppe momentant med at drikke på denne måde. Hvis alkoholikeren derimod får en åbenbaring, og af egen vilje beslutter sig for at stoppe med at drikke, så kommer beslutningen indefra. Det kan give nogle helt andre og meget effektfulde resultater.

Den måde som du kan bruge mindfulness på, når du skal nedsætte eller undgå stress, er ved at være konkret i forhold til ordets egentlige betydning: Vær bevidst i nuet. Altså ved at have koncentration og fokus på lige netop den opgave som du er ved at udføre.

 

Mindfulness kan forebygge stress

Start med at være fokuseret på den opgave, som du arbejder med. Lad være med at ærgre dig over det, som du ikke har nået, eller andre forhold fra din fortid. Undlad at bekymre dig om det, som du ikke er nået til og det, som du tænker, vil blive en udfordring for dig. Oplev det nærvær, som det giver at være fordybet i opgaven.

Når din stress ikke længere er en tydelig del af din hverdag, kan du holde dig i bedre balance, ved at bruge mindfulness. Det behøver ikke være særligt kompliceret. Brug nogle få minutter om dagen, som det passer ind i din plan.

 

Tjekliste til at undgå stress

Brug denne retningsgivende liste til at holde dig fri af stress:

  • Lyt til din krop og særligt til din koncentration. Når overblikket svigter, så skulle du være startet på pausen tidligere. Find det punkt, der varsler, at din koncentration er ved at slippe op, og lær at reagere på denne varsel i tide.
  • Lav tilpas med pauser mellem dine opgaver. Gør pauserne så lange, at selvom en opgave kan blive forsinket, så den bruger noget af pausen, så har du stadig pause nok.
  • Det er ikke vigtigt, hvor meget du når i dag. Dit helbred er vigtigere, end at du opfylder en kvote af opgaver.
  • Lær at sige “Nej”. Hvis din arbejdsgiver foretrækker, at dit arbejde skal være færdigt, selvom du får en sygemelding, så er det ikke værd at arbejde der.
  • Foretag dig noget, som giver dig glæde. Lad være med hele tiden at have og at udføre pligter. De små glæder er bærende og vigtige pauser i pressede tider.

 

Øvelse til at forebygge stress

Vend din bevidsthed indad i dig selv. Koncentrer dig om dit åndedræt. Slip alle bekymringer, tænk på noget dejligt og tillad dig selv at synke ind i dig selv, mens du registrerer de lyde, der kommer fra dine omgivelser. Lad være med at bedømme dem. Nøjes med at registrere, at lydene er der.

Forbind dig med dine omgivelser og bliv et med dem. Find ro i dette og vend tilbage til dagligdagen, mens du fastholder din indre ro.